link Checker

Użyj tej strony, aby sprawdzić, czy wiele linków do pobierania jest wciąż aktywnych. Wprowadź poniżej 200 adresów URL, nowe w każdym wierszu i kliknij "Sprawdź pliki"